Stripped Kimono

Stripped Kimono

Regular price $69.00

women’s stripped fuzzy kimono